You are currently viewing Κουλτούρα και Νοοτροπία
Κουλτούρα και Νοοτροπία

Κουλτούρα και Νοοτροπία

Νοοτροπία και Κουλτούρα

Δύο πολύ συνηθισμένοι όροι στους καταδυτικούς κύκλους.

Τι σημαίνουν όμως, ποια είναι η αξία τους και πια η αλληλεπίδρασή τους στο σπορ της κατάδυσης;

Κουλτούρα

H έννοια κουλτούρα μπορεί να ορισθεί βάσει δύο σημασιολογικών αξόνων.

Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στο σύνολο των

 • φιλοσοφικών
 • μουσικών
 • λογοτεχνικών ή
 • καλλιτεχνικών δημιουργιών

και αναφέρεται στην

 • καλλιεργημένη ή
 • σοφή ή
 • ανθρωπιστική κουλτούρα

η οποία εντοπίζεται σε υψηλά επεξεργασμένα προϊόντα της γνώσης και της τέχνης.

Ο δεύτερος άξονας είναι αυτός που αναφέρεται στο σύνολο των πρακτικών και των γνώσεων, διανοητικών και υλικών.

Είναι πιο κοντά στην προσέγγιση των ανθρωπολόγων.

Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται οι τρόποι που κάποιος

 • αισθάνεται
 • σκέφτεται και
 • πράττει

(π.χ. τροφή, ενδυμασία, τρόποι συμπεριφοράς, κώδικες επικοινωνίας κ.τ.λ.).
Διαβάστε περισσότερα για τον ορισμό της κουλτούρας εδώ

Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κουλτούρας στην κατάδυση, είναι το κλίμα που επικρατεί στην καταδυτική κοινότητα.

Όταν λέμε κλίμα εννοούμε  την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της κοινότητας (π.χ. φιλική, εχθρική, ανταγωνιστική).

Το κλίμα το καθορίζει κυρίως η φύση των σχέσεων και στην περίπτωσή μας μεταξύ των μελών της καταδυτικής κοινότητας. Δηλαδή των

 • εκπαιδευτών
 • εκπαιδευόμενων
 • συνοδών καταδύσεων
 • ιδιοκτητών καταδυτικών κέντρων
 • δυτών αναψυχής.
 • στρατιωτικών &
 • επιστημόνων

Τέσσερεις κατηγορίες

 • Ανοιχτό, οργανωτικό κλίμα
 • Κλειστό κλίμα
 • Κλίμα αποστασιοποίησης &
 • Ενεργού εμπλοκής

Περισσότερα για τις τέσσερεις αυτές κατηγορίες σε επόμενο άρθρο.

Κουλτούρα

Η κουλτούρα αφορά τόσο τις καταδυτικές επιχειρήσεις, όσο και τις ομάδες που διοργανώνουν και διεκπαιρεώνουν καταδυτικά projects και αποστολές.

Αφορά επίσης και τους επαγγελματίες, τους στρατιωτικούς δύτες και την επιστημονική κατάδυση!

Η κουλτούρα είναι

 • Η ταυτότητα.
 • Οι προσανατολισμοί όπως το όραμα, οι αξίες και οι κανόνες συμπεριφοράς.
 • Το νόημα και η σημασία που δίνεται σε κάθε γεγονός και σε κάθε κατάσταση.
 • Το τι πραγματικά συμβαίνει ανεπίσημα στον κάθε έναν από τους πιο πάνω κύκλους

Η σημασία της κουλτούρας

 • Δίνει την αίσθηση της ταυτότητας στην καταδυτική κοινότητα.
 • Σχετίζεται με το τι γίνεται στην πραγματικότητα στην καταδυτική κοινότητα.
 • Αυξάνει την αφοσίωση των ατόμων στο σπορ.
 • Αυξάνει τη σταθερότητα στο σύστημα των καταδυτικών δομών
 • Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος
 • Δημιουργεί επίπεδα συμπεριφοράς

Τα τρία επίπεδα Νόρμες (άγραφοι και ανεπίσημοι κανονισμοί):

 • Να υποστηρίζεις τους συναδέλφους σου
 • Μην ασκείς αβάσιμη κριτική στους συναδέλφους σου.
 • Να χειρίζεσαι μόνος σου τα προβλήματα σου.
 • Να έχεις χιούμορ στην εργασία σου.

Πεποιθήσεις (τι είναι επιθυμητό):

 • Συναδελφικότητα, συνεργασία, συμμετοχικότητα,
 • Συνοχή, αφοσίωση, εμπιστοσύνη
 • Δημιουργικότητα, ανάληψη ρίσκου, αλλαγή, ανάπτυξη
 • Επάρκεια, σταθερότητα, αρμονία
 • Αποτελεσματικότητα, επιτυχία, νίκη

Σιωπηρές παραδοχές (οι αντιλήψεις για την αλήθεια):

Η αλήθεια καθορίζεται ύστερα από 

 • διάλογο.
 • τους πιο έμπειρους.
 • τους πιο μορφωμένους και το
 • τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό.

Χαρακτηριστικά Θετικής Κουλτούρας

 • Κοινή αίσθηση σκοπού και αξιών ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τις σχολές.
 • Κοινές νόρμες μάθησης που οδηγούν στη συνεχή βελτίωση.
 • Κοινή αίσθηση ευθύνης για την εκμάθηση των εκπαιδευόμενων.
 • Σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των σχολών και των εκπαιδευτών.
 • Έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών. 
 • Εορτασμοί των επιτυχιών. 
 • Αναγνώριση των εκπαιδευτών που εργάζονται σκληρά και φέρνουν νέες ιδέες.

Χαρακτηριστικά Αρνητικής Κουλτούρας

 • Απουσία κοινού σκοπού.
 • Αίσθηση απογοήτευσης και ματαίωσης.
 • Απομόνωση.
 • Ομαδοποίηση σε κλίκες.
 • Αρνητικές νόρμες.
 • Απουσία πίστης στην πρόοδο και στην εργασία.
 • Επίρριψη ευθυνών στους άλλους για την αποτυχία και τα χαμηλά αποτελέσματα.
 • Τυπική – όχι ουσιαστική εργασία

Νοοτροπία

Κουλτούρα και Νοοτροπία

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την νοοτροπία που είναι ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψης ενός ατόμου, μιας ομάδας, μιας κοινότητας. 

Είναι δηλαδή το σύνολο των πεποιθήσεων, των φόβων, των προκαταλήψεων, που τελικά καθορίζουν τη συμπεριφορά και τη δράση των ατόμων ή των ομάδων. 

Είναι δηλαδή αυτά που θα καθορίσουν την μετέπειτα συμπεριφορά και την εξέλιξη του δύτη, όταν αυτός θα αποκτήσει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να αποφασίζει μόνος του για τους τρόπους που θα

 • καταδύεται
 • αξιοποιεί τις γνώσεις του και
 • επικοινωνεί τις πληροφορίες και τις γνώσεις του.

Τα παραπάνω με τη σειρά τους θα καθορίσουν τη συμπεριφορά του, είτε σαν

 • επαγγελματία Dive Master
 • εκπαιδευτή ή
 • επιχειρηματία ιδιοκτήτη καταδυτικού κέντρου.

Στο τέλος, μια ομάδα θα είναι καλή όχι μόνο για τα cool project, αλλά για την κουλτούρα που πρεσβεύει και το οποίο σημαίνει ευτυχισμένα μέλη!!!

This Post Has 3 Comments

Αφήστε μια απάντηση