You are currently viewing Τι είναι το VUCA;
Τι είναι το VUCA;

Τι είναι το VUCA;

Τι είναι το VUCA;

Το VUCA είναι κάτι παραπάνω από ένα τσιτάτο!

Είναι ένας τρόπος σκέψης και προσέγγισης λύσεων στα προβλήματα του ψηφιακού, δυναμικού, τρισδιάστατου και συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου μας.

Η πρόκληση: Η έξυπνη σύνδεση του δοκιμασμένου και του νέου. Εδώ βρίσκεται το όφελος και ο αντίκτυπος! Είναι κάτι που συνδυάζει δεξιότητες και τέχνη!

Αυτό το ασταθές, αβέβαιο, περίπλοκο και ασαφές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από:

 1. Τον σταθερά αυξανόμενο ρυθμό δημιουργίας γνώσης και αλλαγής και
 2. Τη σταθερή αύξηση των απαιτήσεων επενδυτών, επιχειρήσεων, οργανισμών, εργαζομένων, δημόσιων και κανονιστικών δεδομένων

4η Βιομηχανική Επανάσταση – τεχνητή νοημοσύνη, εικονικοί χώροι εργασίας, παγκόσμιες αγορές, Gen Y και Gen Z, επιχειρηματικές εξελίξεις. Όλα εξελίσσονται όλο και γρηγορότερα κάθε μέρα.

Ως ηγέτης: «Πώς μπορείτε να ηγηθείτε και να διαχειριστείτε τους ανθρώπους σας, καθώς και τον οργανισμό σας, σε αυτόν τον υπερβαρικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο;

Οι γρήγορες αλλαγές έχουν φέρει μαζί τους αυξημένη αστάθεια, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια, γνωστό πλέον στην ορολογία ηγεσίας, ως VUCA. Το VUCA θεωρείται στις μέρες μας ο «νέος κανόνας» του σύγχρονου κόσμου, με το «VUCA Leadership» να ορίζει τον νέο τρόπο ηγεσίας στον 21ο αιώνα.

Ένα μοντέρνο ακρωνύμιο διευθυντικών στελεχών.

VUCA είναι η συντομογραφία για την αστάθεια, την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια. Για την “τρέλα” που επικρατεί δηλαδή εκεί έξω!

Είναι ωστόσο και παραπλανητικό. Το VUCA συνδυάζει τέσσερις διαφορετικούς τύπους προκλήσεων που απαιτούν τέσσερις διαφορετικούς τύπους απαντήσεων. Αυτό καθιστά δύσκολο το να ξέρεις πώς να προσεγγίσεις μια δύσκολη κατάσταση. Ταυτόχρονα γίνεται εύκολη η χρήση του VUCA ως δεκανίκι, ως τρόπος για να αποφεύγεται τη σκληρή δουλειά της στρατηγικής και του σχεδιασμού.

Σκέφτεστε ότι ίσως δεν μπορείτε να προετοιμαστείτε για έναν κόσμο VUCA, σωστά;

Στην πραγματικότητα, μπορείτε. Ακολουθεί ένας οδηγός για τον εντοπισμό, την προετοιμασία και την ανταπόκριση σε γεγονότα για καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες VUCA. https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you

Από πού προέρχεται ο όρος VUCA;

Το VUCA είναι ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1987, βασιζόμενο στις θεωρίες ηγεσίας των Warren Bennis και Burt Nanus, για να περιγράψει ή να προβληματίσει σχετικά με την αστάθεια, την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια των γενικών συνθηκών και των καταστάσεων.

H Σχολή Πολέμου του Στρατού των ΗΠΑ εισήγαγε την έννοια του VUCA για να περιγράψει τον πιο ασταθή, αβέβαιο και περίπλοκο κόσμο που θεωρείται ότι προέκυψε από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η συχνότερη χρήση και συζήτηση γύρω από τον όρο “VUCA” ξεκίνησε το 2002 ως στρατιωτικός όρος. Στη συνέχεια εισχώρησε σε αναδυόμενες ιδέες στρατηγικής ηγεσίας που εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και επιχειρήσεων.

Το βαθύτερο νόημα κάθε στοιχείου του VUCA χρησιμεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής σημασίας της προνοητικότητας και της διορατικότητας (νέους τρόπους αντίληψης/κατανόησης και αντίδρασης. The OODA-Loop) καθώς και της συμπεριφοράς ομάδων και ατόμων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αναφέρεται στις συστημικές αποτυχίες και στις αποτυχίες συμπεριφοράς, οι οποίες είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της οργανωτικής και οργανωσιακής αποτυχίας.

 • V = Αστάθεια: Η φύση η δυναμική και η ταχύτητα της εκάστοτε αλλαγής.
 • U = Αβεβαιότητα: Έλλειψη προβλεψιμότητας, οι προοπτικές για αναπάντεχες εκπλήξεις και η αίσθηση της επίγνωσης και της κατανόησης καταστάσεων και γεγονότων.
 • C = Πολυπλοκότητα: Πολυπλοκότητα δυνάμεων, σύγχυση καταστάσεων, καμία αλυσίδα αίτιου-αποτελέσματος και η γενικότερη σύγχυση που περιβάλλει την επιχείρηση/οργανισμό.
 • A = Ασάφεια: Η θολούρα της πραγματικότητας, η πιθανότητα παρερμηνειών και οι μικτές έννοιες των συνθηκών. Σύγχυση αίτιου-αποτελέσματος.

Αυτά τα στοιχεία (Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity) θέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οργανισμοί και επιχειρήσεις διαμορφώνουν την τρέχουσα και τη μελλοντική τους κατάσταση. Θέτουν επίσης τα όρια σχεδιασμού της οργανωτικής διαχείρησης. Τα στοιχεία αυτά είναι αλληλοεξαρτώμενα με τρόπους που

 1. είτε δυσχεραίνουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων
 2. είτε οξύνουν την ικανότητα να κοιτάς, να σχεδιάζεις και να προχωράς μπροστά.

Το VUCA θέτει τις βάσεις για την οργανωτική  διαχείριση και την ηγεσία.

Τι είναι το VUCA;

Η ιδιαίτερη σημασία και η συνάφεια του VUCA σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες

 • λαμβάνουν αποφάσεις
 • σχεδιάζουν το μέλλον
 • διαχειρίζονται κινδύνους
 • ενθαρρύνουν την αλλαγή και
 • επιλύουν προβλήματα

Τα αλληλοεξαρτώμενα αυτά στοιχεία του VUCA τείνουν να διαμορφώνουν την ικανότητα ενός οργανισμού να:

 • Προβλέπει τις καταστάσεις που διαμορφώνει
 • Κατανοεί τις συνέπειες των καταστάσεων και των δράσεων
 • Λαμβάνει υπόψη την αλληλεξάρτηση των μεταβλητών
 • Προετοιμαζεται για νέες πραγματικότητες και προκλήσεις
 • Ερμηνεύει και αξιοποιεί ευκαιρίες

Για τους περισσότερους σύγχρονους οργανισμούς, επιχειρήσεις, στρατούς, κυβερνήσεις, εκπαιδευτικούς φορείς κλπ, το VUCA είναι ένας πρακτικός κώδικας που αφορά στην ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα. Πέρα από το απλό ακρωνύμιο υπάρχει ένα σύνολο γνώσεων και μοντέλων μάθησης για την ετοιμότητα, την πρόβλεψη, την εξέλιξη κλπ.

Τι μαθαίνετε σε ένα σεμινάριο VUCA

 • Τα βασικά συστατικά της ενεργού ηγεσίας, της αυτογνωσίας και της δύναμης της συναισθηματικής νοημοσύνης στην καθοδήγηση μέσω του VUCA
 • Πώς να αναγνωρίζετε την αστάθεια στην επιχείρηση/οργανισμό και να τη μετατρέψετε σε ένα θετικό όραμα
 • Πώς να ορίσετε την αβεβαιότητα στην επιχείρηση/οργανισμό σας και να τη μετατρέψετε σε κατανόηση
 • Πώς να κατανοείτε την πολυπλοκότητα στην επιχείρηση/οργανισμό σας και να το μετατρέψετε σε σαφήνεια για εσάς τους ανθρώπους σας
 • Πώς να εντοπίζετε την ασάφεια στην επιχείρηση/οργανισμό σας και να την προσαρμόζετε σε ευελιξία
 • Τις βασικές αρχές και τη διαδικασία για να οδηγήσετε τους ανθρώπους, τις ομάδες και τον οργανισμό σας μέσω του VUCA

Μετά από ένα τέτοιο σεμινάριο θα έχετε μάθει πώς να:

 • Προσδιορίζετε την επίδραση του VUCA στα διαφορετικά στυλ ηγεσίας
 • Αναλύετε κριτικά την αρχή VUCA
 • Εφαρμόζετε ισχυρές δεξιότητες και τεχνικές για να ηγηθείτε
 • Αυξάνετε την αυτογνωσία των ηγετικών σας ικανοτήτων στον σημερινό μεταβαλλόμενο κόσμο
 • Εφαρμόζετε τεχνικές για να καθοδηγείτε, να παρακινείτε και να εμπνέετε ανθρώπους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους
 • Επιδείκνύετε τις καλύτερες αρχές ηγεσίας
 • Αναπτύσσεστε ως αποτελεσματικός και αποδοτικός ηγέτης στον σύγχρονο κόσμο

Εσείς ως ηγέτης και διευθυντής

Έχετε τη μερίδα του λέοντος στις αποφάσεις σχετικά με τις παραμέτρους που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού σας.

Η διαρκής αύξηση της αστάθειας, της αβεβαιότητας, της πολυπλοκότητας και της ασάφειας ορίζει ότι εσείς και η επιχείρησή σας πρέπει να αναζητήσετε νέο προσανατολισμό.

Χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στη διοίκηση και την ηγεσία που να μπορεί να εγγυηθεί θετικά αποτελέσματα υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ο κόσμος του VUCA σας προκαλεί να βρείτε τον δικό σας δρόμο. Θα χρειαστεί να κατανοήσετε την ψυχολογική λογική και να αναπτύξετε ενσυναίσθητική συμπεριφορά. Εν ολίγοις, να ασχοληθείτε περισσότερο με τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Πράγμα που παίζει κεντρικό ρόλο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι άνθρωποι καθορίζουν την επιτυχία κάθε εταιρείας.

Τι είναι το VUCA;

Αυτό απαιτεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε κάθε άτομο να μπορεί και να θέλει να συνεισφέρει τις δεξιότητες και τις υπηρεσίες του (συμφωνημένα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα). Αν και αυτό ίσχυε ανέκαθεν, στις μέρες μας γίνεται ακόμη πιο σημαντικό.

Η προθυμία για γνήσια συνεργασία και ανάληψη σαφών ευθυνών είναι βασική προϋπόθεση για καινοτομία. Αυτό απαιτεί ελευθερία, δημιουργικότητα, ταχύτητα, ευελιξία και μια εταιρική κουλτούρα που να συνδέει τους ανθρώπους με την επιχείρηση/οργανισμό.

Είναι αυτή η σύνδεση που γίνεται πιο σημαντική και χρειάζεται να τεθεί στο επίκεντρο της ηγεσίας ακόμη πιο αποφασιστικά. Σε έναν κόσμο VUCA, το πιο σημαντικό είναι η προσπάθεια να προβλέψουμε το μέλλον και να ενισχύσουμε τις συνεργασίες με εταιρείες με σύγχρονες λύσεις.

Οι αποφάσεις και οι διασυνδέσεις είναι παράγοντες. Στόχος είναι η διοχέτευση της ενέργειας που χρησιμοποιείται, σε ουσιαστικά κανάλια, με τρόπους που να οδηγούν σε προσεγγίσεις και μέτρα προστιθέμενης αξίας.

Πηγές για επιπλέον μελέτη

VUCA WORLD

Leading in a VUCA world

Leadership In The Current VUCA Environment: Perspective, Empowerment And Purpose

Leadership Challenges and the Role of Education in Forming Leaders in VUCA World

LEARNING AGILITY AMONG EDUCATIONAL LEADERS: A VUCA-READY LEADERSHIP COMPETENCY?

Videos

VUCA Leadership – Women’s Council

To Women’s Council είναι μια υποκατηγορία του VUCA Leadership του Sea Breaze, που σκοπό έχει να εμπνευστούν γυναίκες από γυναίκες. Έμπνευση είναι οτιδήποτε παρακινεί την ανθρώπινη ψυχή.  Εμπνευστικοί άνθρωποι είναι αυτοι που εχουν να πουν μια ιστορια. Κατι που να μας αγγιξει και που θα μας κανει να σκεφτουμε «έχω κι εγώ νιωσει ετσι.»

Σκοπός του Women’s Council είναι να εμπνευστούμε απο γυναικες!  Να μάθουμε για τη ψυχική δύναμη, για το σθένος, την ανθεκτικότητα, τη δημιουργία, τη μητρότητα, την προσφορά, την αγάπη προς τον (συν)άνθρωπο. Στόχος είναι να μάθουμε, και να εμπνευστούμε από γυναίκες. Από μία δύναμη της φύσης που μπορεί να λειτουργεί κάτω απο διάφορους ρόλους. Διαφορετικούς, απαιτητικούς, σύνθετους. Από τη γυναίκα που καλείται να συνδυάζει συναίσθημα, λογική και ένστικτο, με δράση κάτω από όλες τις συνθήκες. 

Κάντε την εγγραφή σας δωράν κάνοντας κλικ στην εικόνα πό κάτω.

VUCA Leadership Podcast

Ακολουθήστε μας στο Spotify και στο YouTube για να δείτε και ακούστε ενεργούς και καταξιωμένους VUCA Leaders από όλον τον κόσμο.

Spotify

YouTube

This Post Has 2 Comments

Αφήστε μια απάντηση