Παραδοχές, Κίνητρα και Κινδυνολογία
Παραδοχές, Κίνητρα και Κινδυνολογία

Παραδοχές, Κίνητρα και Κινδυνολογία

Παραδοχές Κίνητρα και Κινδυνολογία Σύμφωνα με τον Mezirow, ένα πλαίσιο αναφοράς έχει δύο διαστάσεις: Τις νοητικές συνήθειες και τις Απόψεις. Νοητική Συνήθεια Η νοητική συνήθεια είναι ένα σύνολο από παραδοχές.…

Continue Reading Παραδοχές, Κίνητρα και Κινδυνολογία